Търсене на имоти

Във Франция вече ще предлагат доживотна ипотека

В много европейски страни банките предлагат доживотно кредитиране на имоти, а сега към тях се присъедини и Франция. Засега обаче подобна оферта е достъпна само в една банка - Crédit Foncier. Специалистите вече дадоха разяснения относно условията, при които хората ще могат да теглят доживотна ипотека, осланяйки се на факта, че подобна услуга в банката се е предлагала и преди, но не е била популярна заради неизгодните условия.
 
Сега условията на доживотния кредит са усъвършенствани с оглед липсата на ограничения за възраст и бюрократични изисквания. Всеки човек, легално пребиваващ във Франция, може да оформи доживотна ипотека – не е задължително да има френско гражданство, тъй като банката се придържа към политика на отказ от дискриминиране на клиенти по признак „гражданство“.
 
Доживотната ипотека на Crédit Foncier представлява кредит за покупка на недвижим имот с фиксиран лихвен процент. За клиенти, чиято възраст надвишава 60 години, той е 4,8%. Освен това възрастните хора, желаещи да се обзаведат с имот чрез кредит, са освободени от необходимостта да предоставят на банката медицински бележки за здравословното си състояние. Източници отбелязват, че гражданите, получили ипотечен кредит не е задължително да погасят заема докато са живи, той може да бъде изплатен и след смъртта на ползвателя.
 
Като варианти за посмъртно погасяване на кредита банката предлага:
  • Да се привлекат към изплащане на ипотеката наследниците, ако недвижимият имот струва по-скъпо от сумата на кредита;
  • Да погасят кредита с помощта на банката (без привличане на наследници), ако стойността на имота е по-ниска от сумата на заема.
 
На практика наследниците могат да запазят имота, като заплатят дълга на роднините си. Ако имотът не поскъпва с времето, то банката запазва правото си да удържа по-голям процент, като този момент се обсъжда с клиента. Освен това анализаторите отбелязват, че подобен вид кредити за недвижими имоти е по-реално да бъдат получени във френски региони със силни имотни пазари, тъй като банките се нуждаят от защита на своите интереси.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини