Търсене на имоти

Започна да функционира Единна система за туристическа информация

Всички собственици на места за туристическо настаняване вече трябва да подават своевременно информация за всеки свой гост в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/. Платформата заработи от 01.10.2019г., а целта й е да има по-голяма прозрачност в сектора, чрез базата данни до която ще имат достъп служителите на няколко институции – НАП, МВР, Министерството на туризма, НСИ и различните общини. Вече никой, който настанява гости в хотел, къща или апартамент, няма право да не ги регистрира в ЕСТИ. В противен случай, ще подлежи на сериозни глоби – при първо нарушение от 1000 лв. до 3 000 лв., при второ нарушение санкциите ще се удвояват, а при трето ще се затваря обектът. Хора от туристическия бранш, които вече са изпробвали ЕСТИ казват за БНТ, че регистрирането на един гост отнема около десетина минути и изразяват доволството си от предприетите мерки. От Националния борд по туризъм пък са изразили мнение, че въвеждането на тази система е един от най-умните ходове на ресорното министерство, която ще сложи край и на статистическия безпорядък. Досега, всяка институция събираше данни за сектора по различни начини, без претенции за абсолютна обективност.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини