Търсене на имоти

Рейтингът за регионалното развитие на София ускорено се повишава

Българската столица София беше поставена в класацията на градовете, които ускорено повишават рейтинга си за развитие на европейските региони. Това стана ясно от доклад на  водеща консултантска компания, изследваща регионалното развитие в Европа. Анализираните макроикономически показатели като брутен вътрешен продукт, коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица, общ доход на домакинство и други, нареждат София на 77-мо място в групата на средноразвитите европейски региони. Ускореното повишение на рейтинга й  за регионално развитие се потвърждава от факта, че българската столица се премества с 12 позиции напред спрямо предходната година, когато икономическият растеж за страната като цяло е бил по-нисък.
 
Първото място в направената за тази година класация на европейското регионално развитие се заема от Париж. Лондон, който през 2015 година беше лидер в класацията, се нарежда на втора позиция, вероятно под влияние на резултатите от проведения референдим за членството на Великобритания в Европейския съюз – Brexit. В челната десятка на най-развитите региони попадат също Стокхолм, Мюнхен, Люксембург, Истанбул, Дъблин, Мадрид, Щутгарт и Осло. След тях в класацията до 15-та позиция се нареждат още Копенхаген, Цюрих, Лион, Брюксел и Барселона. Според консултантите, отчетените резултати за развитието на европейските региони са в пряка зависимост от водените регионални политики – най-успешните теглят напред градове и цели региони.
 
Повечето германски градове изпреварват средните темпове на развитие за Европа като цяло, именно, благодарение на стабилното развитие на водещи икономически сектори в Германия, които превръщат страната и в привлекателна дестинация за чуждестранни инвестиции, включително в недвижими имоти. В този смисъл, сред Балканските региони с по-високи икономически показатели от София са само регионите на Истанбул и Букурещ. Този факт е добра предпоставка за повишаване атрактивността на българската столица като инвестиционна дестинация.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини